Etelä-Suomen lomituspalveluiden ostopalvelulomituksen hankinta

EU-rajan ylittävä hankinta 2022 perustetulle uudelle organisaatiolle. Teimme Etelä-Suomen lomituspalveluille myös kansallisen rajan ylittävän lomituksen työvarustehankinnan.

Paikallisvaluutta

Sysmän kuponkieuro ja pienyrittäjien verkosto -niminen kokeiluhanke saavutti jopa kansainvälistä näkyvyyttä ja on edelleen eniten Sysmää esille tuonut yksittäinen projekti. Muita hankkeita ovat olleet esimerkiksi e-kuntalaisuus, digipilotit, tuotteistamiset, kuntapalvelujen uudelleen suuntaaminen vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita sekä yritysryhmähankkeet. 

Valmistelutehtävät

Monipuolisesti erilaisia virkavalmistelua tukevia asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviä. Esimerkiksi valmistelutekstin lainmukaisuuden varmistaminen, talouslaskelmien toteuttaminen ja hyvän hallinnon varmistaminen.